Cinque Terre

Başvuru Formu


Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korumasına İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda veri sorumlusu Ark Yazılımdır..

Kişisel verileriniz gerçekleştirilecek olan online deneme sınavı için yapmakta olduğunuz başvuru nedeni ile alınacak, kaydedilecek işlenecek ve korunacaktır.

Dolduracağınız başvuru formunda yer alan kişisel verileriniz, deneme sınav kayıt ve değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi, sınav sonuçlarının açıklanması, sınavla ve sonuçlarla ilgili bilgilerin dijital ya da basılı şekilde tarafınıza ulaştırılması, tüm adaylar içerisindeki başarı durumunuzun değerlendirilmesi ve bundan sonra yapılacak sınavlar için tarafınızla iletişime geçilmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, yetkisiz erişimin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmak sureti ile korunacak, resmi sınav süreçleri sona erdirildiğinde derhal silinerek ortadan kaldırılacaktır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesi (c) bendine göre “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak, telefon, sms, mektup ve elektronik posta yolu ile işlenecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında tebliğ hükümlerine göre destek@arkyazilim.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.


Hesabınız var mı? Giriş yap

Yalnız Selvi Cad. No:19/A Soğanlık, Kartal
0216 377 11 44 - kartal@ifbm.com.tr